like
like
like
" She comes into my mind
Twisting thru my nervse
I don’t understand
She’s on my side
I love her all the time
I love her all the time
I love her all the time
I love her all the time "
like
like
like
like
like
like
" He hurt me and it felt like true love. [He] taught me that loving him was never enough. "
like
like
like
like
©